Design in Details

Xem xét các nhu cầu về thể chất, tinh thần và cảm xúc của con người, các nhà thiết kế nội thất sử dụng phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm để giải quyết cách chúng ta sống ngày nay. Tạo ra các phương pháp tiếp cận mới để thúc đẩy sức khỏe, an toàn và phúc lợi, nội thất hiện đại ngày càng lấy cảm hứng từ biophilia như một cách tiếp cận toàn diện để thúc đẩy sức khỏe, an toàn và phúc lợi, nội thất hiện đại ngày càng lấy cảm hứng từ biophilia như một phương pháp thiết kế toàn diện. Theo định nghĩa, thiết kế nội thất bao gồm các khía cạnh đa dạng của môi trường của chúng ta. Kỷ luật mở rộng đến vật liệu xây dựng và hoàn thiện; casework, đồ nội thất.

Biophilia là ý tưởng cho rằng con người có xu hướng bẩm sinh muốn tìm kiếm kết nối với tự nhiên. Thuật ngữ này có nghĩa là ‘tình yêu của những sinh vật sống’ trong tiếng Hy Lạp cổ đại (philia = tình yêu của / sự nghiêng về phía trước).

architect:
David Oswald
project type:
Interior Design
client:
OceanThemes
Strategy:
Minimalistic
Terms:
6 month
date:
November 22, 2020
architect:
David Oswald
project type:
Interior Design
Terms:
6 month
client:
OceanThemes
Strategy:
Minimalistic
date:
November 22, 2020